Balatonkenese Római Katolikus Plébánia

JÉZUS SZÍVE CSALÁDOK ÉS LELKI ALAPJAI

A Jézus Szíve tisztelet a Szentírásra megy vissza. Jézus kereszten átszúrt Szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Ahogy Pál apostol arról beszélt, hogy ne szomorítsuk meg Isten lelkét, úgy lehet szó Jézus engeszteléséről is.

A Jézus Szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, de úgy, ahogy Szívének szeretetét kifejezte. A személyes egység révén Jézus egész embersége az isteni személy kifejezője. A Szentírásban és a hagyományban a szív nem lélektani, hanem az egész embert kifejező fogalom, olyan ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. Amikor Jézus szeretete helyett a Szívét tiszteljük, akkor az elvont fogalom helyett a konkrét valóságra hivatkozunk, és ez egyúttal eszünkbe idézi a megtestesülés titkát is. A Szívben nemcsak Jézus emberi, hanem istenemberi szeretetének is jelképét látjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetet.

Szent Margit MariaA Jézus Szíve Családok célja, hogy azon emberek közössége által, akik e Családhoz csatlakoztak, állandó imádság szálljon fel az Istenhez, Jézus Szívének tisztelete által. Hisz maga Jézus kérte Alacoque Szent Margittól, hogy viszont szeresse a Szívét és engesztelje a bűnök töviseitől megsebzett és vérző Szívét.
Jézus Szívéről többek között a következő látomásban részesült Alacoque Szent Margit:


“Megjelent előttem az isteni Szív csupa tűz és láng trónuson, vakítóbban ragyogott és világított, mint a Nap, és átlátszóbb volt a kristálynál. Rajta szemmel kivehetően látszott a seb, amelyet a kereszten kapott. Koszorú fogta körül, tövisekből, a  szúrások jelképeiként, amelyeket bűneink ejtenek rajta, fölötte pedig kereszt magaslott annak jelképéül, hogy megtestesülése első pillanatától fogva, tehát attól kezdve, hogy szent Szíve megalkottatott, belemélyedt a kereszt, és tele volt mindazzal a szenvedéssel, amit a sok megaláztatása, szegénysége, fájdalma, mindama megvettetés okozott neki, amit szent embersége volt kénytelen elszenvedni véges végig halandó élete folyamán, és amit mindama megaláztatás jelent számára, amelynek oltárainkon a legméltóságosabb Oltáriszentségben van kitéve szeretete az idők végéig...istenisziv

Ég a vágytól [Jézus] hogy az emberek szeressék Őt, és ezáltal visszahúzhassa őket a kárhozat útjáról, ahová a sátán tömegestől taszítja őket. Ezért határozta el, hogy megmutatja az embereknek Szívét, a szeretet, az irgalom, a kegyelem, a szentség és üdvösség mindama kincsével együtt, amelyet az magában rejt, hogy mindazokat, akik megszereznek és megadnak neki minden tőlük telhető szeretetet és tiszteletet, gazdaggá tegye, elárassza őket azokkal az isteni kincsekkel, amelyeknek az ő szent Szíve forrása.”
“Olyannak láttam ezt a szeretetre méltó Szívet, mint a Napot, amely mindenfelé és minden szívre árasztja sugarait, de  nagyon különböző módon, azoknak a szíveknek különböző adottságai szerint, amelyekre ezek a sugarak ráesnek: mert a  romlott lelkek még inkább megkeményednek, ahogy a sár megkeményedik a nap sugarai nyomán, az igazak szíve viszont tisztább lett és meglágyult, mint a viasz.”

Balatonkenesén jelenleg négy Jézus Szíve Család van, és mindegyiknek van egy apostola, aki az ima embere, ő a Csalájezus szived koordinátora. A négy apostol: Lémonth Józsefné Pannika, Nagy Verona, Fazekas Andrásné Piroska és Ambrus Györgyné Gizike. 
Egy Család 14 tagból áll, akik vállalják, hogy egy évben háromszor elimádkoznak imafüzetünkből egy meg-határozott imát, 9 egymás utáni napon.
A Jézus Szíve Családnak bárki tagja lehet, aki vállalja, hogy évente 3 alkalommal a ráeső időpontban elvégzi a kilencedet.

Jézus Szíve Család helyi ünnepei:

  • Jézus Szívének ünnepe júniusban és
  • Krisztus Király ünnepe novemberben.

Ha szívesen csatlakoznál, keresd meg a Családok apostolait vagy a nővéreket. Szeretettel várunk téged is!

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Bezár