Balatonkenese Római Katolikus Plébánia

BIBLIACSOPORT ÉS LELKI ALAPJAI

A Katolikus Egyház nyomatékosan buzdítja és sürgeti … az összes Krisztus-hívőket, hogy a Szentírás gyakori olvasásával szerezzék meg "Jézus Krisztus fönséges ismeretét" (Fil 3,8).

"Mert aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust". (Dei Verbum 25)

Hisz „akkora erő és hatékonyság van az Isten Igéjében, hogy támasz és életerő az Egyháznak, a hit ereje az Egyház gyermekeinek, táplálék a léleknek, tiszta és el nem apadó forrása a lelki életnek(Dei Verbum 21).


BibleUgyanakkor magában a Szentírásban olvashatjuk, hogy az Írás megértése néha nehézséget okoz. A Bibliában világos szövegek mellett homályos helyeket is találunk. Aktualizálásra szükség van, mert -- bár a Biblia szövegeinek üzenete örök értékű -- azokat mégis múltbeli helyzetek hatása alatt és eltérő korok nyelvén fogalmazták meg. Hogy megmutathassuk, mit jelentenek ezek a szövegek a mai emberek számára, üzenetüket a jelen helyzetre kell vonatkoztatni, és mai nyelven kell kifejezni. (vö: Pápai Biblikus Bizottság: Szentírásmagyarázat az Egyházban)


A Szentírás részeinek egyház-hű értelmezése mellett az is fontos, hogy életünket a Biblia fényében lássuk: a konkrét élethelyzetünket vegyük figyelembe és Isten Igéjének fényében ítéljük meg. Ebből meríthetünk aztán ösztönzést a Krisztus szellemében való cselekvésre. Hisz a Szentírás ÉLŐ SZÓ, van üzenete most is és nekem is.

"Imádságaimban mindenekfölött az evangélium foglalkoztat; benne találom meg mindazt, amire szegény lelkemnek szüksége van. Benne mindig új világosságot, rejtett és titokzatos értelmeket fedezek föl." (Lisieuxi Szent Teréz)

imadsagA Szentírás feltárja a benne rejlő erőt, ha valaki kész Isten szavát hittel hallgatni s életét ahhoz igazítani. Erre szolgálnak a bibliacsoport találkozási alkalmai, amikor megismerjük az adott szentírási rész katolikus értelmezését, majd igyekszünk egyéni életünket e szöveg fényében látni. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak a múltbeli és jelenbeli lelki tapasztalatok és élmények megosztására, egymást lelki segítségre is.

Arról sem feledkezünk meg, hogy a Szentírás olvasását imádság kísérje, mert így lesz belőle beszélgetés Isten és ember között; mert "amikor imádkozunk, őhozzá beszélünk, és amikor az isteni kinyilatkoztatást olvassuk, őt hallgatjuk". (Dei Verbum 25)


Bibliacsoport Balatonkenesén

SzentJeromos

Bibliacsoportunk közel három éve működik, Teréz nővér vezetésével és három család részvételével.

A heti közös esti alkalmak nem előadások, hanem kötetlen, őszinte beszélgetések, melyet imádság nyit és zár.

Terveink között szerepel új, hasonló felépítésű bibliacsoportok létrehozása, amelyek pl. havonta vagy kéthavonta egymással is találkoznának és együtt mélyülnének el Isten Igéjének ismeretében.

A Bibliacsoport helyi ünnepe, Szent Jeromos emléknapjához közeli Szentírásvasárnap, amely szeptember utolsó vasárnap-ja. Szent Jeromos a négy egyházatya egyike, egyúttal bibliafordító.
Neki köszönhetjük a mai fordítások alapját képező Vulgáta fordítást.

Ha szívesen részt vennél egy ilyen csoportban, akkor keresd meg Teréz nővért. Isten hív téged is egy személyes találkozásra!!

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Bezár