Balatonkenese Római Katolikus Plébánia

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a9.jpg
 • a10.jpg
 • a11.jpg
 • ba1.jpg
 • ba2.jpg
 • ba3.jpg
 • ba4.jpg
 • ba5.jpg
 • ba6.jpg
 • c1.jpg
 • c2.jpg
 • c3.jpg

A Balatonkenesei Plébánia területén a következő iskolákban folyik katolikus hittan oktatás 1-8. osztályig:

1.    Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Művészei Alapfokú Intézet
2.    Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola

A plébánia területén a következő óvodákban hittan oktatás van.

•    Balatonkenesei Óvoda
•    Balatonvilágosi Óvoda

hitokt1
Alsós hittanos nap
 hitokt2 
Év végi hálaadás
hitokt3
Felsős hittanos nap

 

A hitoktatásban való részvétel ingyenes és önkéntes. A hitoktatást az Assziszi Szent Ferenc Segítő Nővérei Közösség tagjai, Erzsébet nővér és Teréz nővér végzik. A nővérek a teológiai végzettség mellett tanári végzettséggel is rendelkeznek, hogy munkájukat ne csak lelkileg, hanem szakmailag is magas szinten tudják végezni.

noverek

 

Kedves Szülők!  -  Alábbi soraimat olvassák úgy, mint "egy személyes beszélgetést", amit iskolás gyermekeik érdekében folytatunk egymással.

Bizonyára valamennyien tudnak az iskolai tanrend azon módosulásáról, hogy minden tanuló erkölcsi oktatásban is részesül életkorának megfelelő szinten. Minderre azért van szükség, mert egész társadalmunkat már-már tragikus érték- és erkölcsi válság veszélyezteti.

A nem keresztényekre való tekintettel nem lehet kötelezővé tenni a hit- és erkölcstant, s ezért a kimaradók számára etikaoktatást rendelnek el, amit erkölcstannak is mondanak.

Mi a kettő között a különbség...?  -  Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, egy háttér-információt osztok meg Önökkel. Engem itt sokan csak plébánosnak ismernek. E mellett azonban már 34 éve főiskolai tanár is vagyok, aki jelenleg is mind a hitoktatókat, mind az etika tanárokat tanítja a veszprémi főiskolán. A szeptembertől munkába álló etikát oktató tanároknak az Oktatási Hivatal által akkreditált 60 órás képzésének szakfelelőse és oktatója vagyok. Tehát világos fogalmam van mindkét oktatási program tartalmáról, értelméről és lehetőségéről.

És most válaszolok az imént feltett kérdésre: hogy mi a különbség a hit- és erkölcstan és az etika között. Az etika (még ha erkölcstannak is nevezik) nem lehet más, mint filozófia; ennek pedig kiinduló pontja a jól-rosszul fölfogott tapasztalat. Ahány filozófiai irányzat van, annyi kiinduló pont. Azután a logikus gondolkodás segítségével keresi a dolgok végső okát, majd fogalmat alkot. A végeredmény csak akkor lesz jó, ha az illető helyesen értelmezi a tapasztalatot, mint kiinduló pontot, és a gondolkodás menetében sem téved el. Mindenesetre egy tisztességes filozófia hozhat jó és igaz eredményt, mely után az ember egy fogalommal találja magát szemben, de amely elvont és személytelen, viszont kétséget kizáróan jó és igaz, de mivel személytelen, semmilyen segítséget sem ad.

Ezzel szemben a hit- és erkölcstan minden ízében és részletében személyes valóság. Az emberi személyt az önmagát kinyilatkoztató isteni személlyel hozza kapcsolatba; tehát nem egy elvont fogalommal, hanem a személyes Istennel, aki szereti őt, segíti, és Végső Célja is. Nem beszélve arról a hatalmas kultúrkincsről, amit az ó- és újszövetség talaján az emberi szellem kiművelt az irodalomban, képzőművészetben, pedagógiában, és egy páratlanul kifinomult lelkületet hozott létre, amit azután őseink hagyományoztak reánk.

Jó, jó, mondja erre sok  -  vallását nem igen gyakorló  -,  szülő, én beíratnám gyermekemet hittanra, de félek attól, hogy köteleznék őt templomba járásra és egyéb hitbuzgalmi dologra.  -  Erre nyugodt lelkiismerettel csak azt válaszolhatom, hogy ettől ne féljenek; mert nagy hiba lenne, ha ez így történne! Ugyanis ennek a hatalmas szellemi-lelki kincsnek a megismerése nem jelenthet kényszert, hanem esélyt és lehetőséget: felkínált csemegét. Templomba nem járni "kell", hanem csak az jöjjön, aki belső vonzódást érez Isten iránt. Elsőáldozó vagy bérmálkozó csak az lesz, aki azt maga kéri. Nagyon fontos ez a belső lelkiismereti szabadság, mert csak ez méltó az emberhez, és ezt akarja Isten is. Hát akkor mi sem kívánhatunk mást. - Kérek mindenkit, hogy az ezzel ellentétes hamis vélekedéseket felejtse el.

Akkor, jöhetnek azok is hittanra, akik nincsenek megkeresztelkedve?  -  Természetesen igen. Ezt a kultúrkincset ugyanis senki elől nem lehet elzárni. Gazdagságából mindenki meríthet. Bízunk benne, hogy itt, Európa közepén sok-sok szülő esélyt ad gyermekének lelki-szellemi kincseink szabad művelésére.

Dr. Balázs Pál
 c.apát, plébános, főiskolai tanár

Írás a hitoktatásról

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Bezár